Page 1 of 1

Minecraft сървър !!!

Posted: Thu Aug 06, 2020 7:22 pm
by turbo_saab
Вече разполагаме с Minecraft сървър.

Всеки, който има whitelist за "Turbo Squad RP" може да играе в Minecraft сървъра "Turbo Squad SMP".


Информация в канала MINECRAFT